TNR er blitt Fair Transport sertifisert

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har lansert Fair Transport for å fremheve transportører som leverer trafikksikker, bærekraftig og ansvarlig transport.
Velger du en Fair Transport bedrift som din transportør, får du en trygg og ansvarlig samarbeidspartner.

Det vil bli enklere for deg som transportkjøper å velge den rette transportøren.

Velg TNR.

KVALITETSERKLÆRING

TNR gruppen har som mål å levere sine kunder en kvalitet på sin service som møter deres krav og forventninger, på en kostnadseffektiv og profesjonell måte.

Hovedprinsippet i kvalitessystemet er at enhver aktivitet skal gjennomføres på en styrt måte hvor hver medarbeider har ansvar for kvaliteten av eget arbeid og hvor de grunnleggende elementer er:

 • identifikasjon av Krav
 • planlegging
 • utførelse
 • etterprøving/dokumentasjon

TNR er forpliktet av dette kvalitessystemet, men daglig leder har det overordnede ansvar for gjennomføring og oppfølging.

Alle ansatte, midlertidig eller fast ansatte, skal bidra positivt til å videreutvikle kvalitessystemet og ha samtidig plikt til å følge fastlagte prosedyrer og instruksjoner som systemet krever.

HMS

HMS er noe vi er veldig opptatte av. Alle langtransportbilene våre er av klassen Euro 6. Det er de minst forurensende bilene, forurenser faktisk mindre enn en personbil. Hvert 3-4 år blir bilene våre byttet ut, for hele tiden ha de beste bilene med tanke på miljø og sjåføropplevelse.

Vi har knyttet oss opp mot AktiMed bedriftshelsetjeneste. De følger oss opp kontinuerlig

på HMS biten. Foretar risikokartlegging av sjåfører/kontorpersonell, slik at alle ansatte skal føle seg trygge og ivaretatt når de jobber for TNR Gruppen.

Transportkompetanse, er også behjelpelige på dette område. De sørger for at regler for kjøre og hviletid blir fulgt, at dieselforbruket er på et minimum, og at tomgangskjøring forekommer i minst mulig grad. Vi har også et prosjekt pågående med dem når det gjelder kjøreatferd og skadeforebygging.

Vi arbeider for en skadefri hverdag

Ved å samarbeide med IF og
Transportkompetanse Haugesund om å:

 • Fokuser på bedre interne rutiner for
 • Terminal
 • Transportkontor
 • Administrasjon
 • Fokusere på og følge opp sjåførenes kjørestil og adferd

Gevinst:

 • Redusere stress for alle
 • Redusere risiko for skade på gods,
  kjøretøy og personale
 • Fornøyde kunder og ansatte
 • Skape høy trivsel på arbeidsplassen