Faktura adresser

TNR Gruppen bruker fullautomatisert fakturabehandling. Inngående faktura fra leverandør skal således mottas ved et sentralt faktura-mottak.

Vi gjør spesielt oppmerksom på at det kun er fakturaadressen som er sentralisert. Alle andre forsendelser skal sendes til selskapets post- eller besøksadresse.

Alle faktura spørsmål: invoice@tnr.no

TIL LEVERANDØRER AV TRANSPORTSENTRALEN NORD-ROGALAND AS

Vi kan motta faktura på følgende måte med disse mottakspunkt/adressene, i prioritert rekkefølge:

 1. Full-elektronisk faktura: – EHF adresse 9908: 930720402
 2. PDF-format pr e-post adresse: – faktura sendes til 930720402@autoinvoice.no
 3. Papirfaktura kan også sendes til: Transportsentralen Nord-Rogaland AS
  930720402
  POSTBOKS 3261
  7439 TRONDHEIM

TIL LEVERANDØRER AV TNR SPEDISJON AS

Vi kan motta faktura på følgende måte med disse mottakspunkt/adressene, i prioritert rekkefølge:

 1. Full-elektronisk faktura: – EHF adresse 9908: 968823396
 2. PDF-format pr e-post adresse: – faktura sendes til 968823396@autoinvoice.no
 3. Papirfaktura kan også sendes til:
  TNR Spedisjon AS
  968823396
  POSTBOKS 3261
  7439 TRONDHEIM

TIL LEVERANDØRER AV TNR Hundhammer Transport AS

Vi kan motta faktura på følgende måte med disse mottakspunkt/adressene, i prioritert rekkefølge:

 1. Full-elektronisk faktura: – EHF adresse 9908: 993053422 – 57899305342201
 2. PDF-format pr e-post adresse: – faktura sendes til 993053422@autoinvoice.no
 3. Papirfaktura kan også sendes til:
  TNR Hundhammer Transport AS
  993053422
  POSTBOKS 3261
  7439 TRONDHEIM

TIL LEVERANDØRER AV TNR TRANSPORT AS

Vi kan motta faktura på følgende måte med disse mottakspunkt/adressene, i prioritert rekkefølge:

 1. Full-elektronisk faktura: – EHF adresse 9908: 969078716
 2. PDF-format pr e-post adresse: – faktura sendes til 969078716@autoinvoice.no
 3. Papirfaktura kan også sendes til:
  TNR Transport AS
  969078716
  OSTBOKS 3261
  7439 TRONDHEIM

For å gjøre det enklere for deg å være sikker på at du har gjort de korrekte endringene i dine systemer, har vi laget en sjekkliste for deg – se under. Dersom det er mangler/feil ved en faktura, må det påregnes forsinkelse i betalingen.

For spørsmål vedrørende våre fakturarutiner – ta kontakt på e-post: invoice@tnr.no

Vi takker for hjelpen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.