Ny Terminal under planlegging Aksdal

Beliggenhet – Knutepunkt mellom E134-E39