Administrasjon

Partner
Thomas Hausken

Mobil: 95 70 05 00

E-post

Daglig leder
Svein Roger Minde
Mobil: 46 88 94 04

E-post

Driftsleder
Steinar Løvvig
Telefon: 52 84 41 15
Mobil: 95 25 92 15

E-post

Regnskap
Vibeke Gunderstad
Telefon: 52 84 41 58
Mobil: 48 03 77 50

E-post

Lønn/HMS/IT
Steinar Grannes
Telefon: 52 84 41 17
Mobil: 97 55 50 67

E-post