AVDELING HUSØY

avdhusoy

Daglig leder / Personalansvarlig
TNR AS og TNR Service AS
Thomas Hausken
Telefon: 52 84 41 07
Mobil: 95 70 05 00

E-post
Driftsansvarlig/Opplæring
Steinar Løvvig
Telefon: 52 84 41 15
Mobil: 95 25 92 15

E-post

Trafikkleder langtransport
Parti og stykkgods på lukkede biler
Tor Erling Bergstrøm
Telefon: 92 87 25 43
Mobil: 92 26 89 69

E-post
Befraktning
Geir J. Halleland
Mobil: 95 25 92 13
E-post

Trafikkleder langtransport
Åpne semitrailere med 5m uttrekk
Åpne biler og hengere
Stavanger rute
Trond Severinsen
Telefon: 52 84 41 11
Mobil: 97 55 50 64

E-post

Nor Lines Båt
Christian Hausken
Telefon: 52 84 41 44
Mobil: 95 25 92 16

E-post

Logistikkansvarlig
Steinar Grannes
Telefon: 52 84 41 17
Mobil: 97 55 50 67

E-post

Regnskap
Ruth Bente Susort
Telefon: 52 84 41 58
Mobil: 95 85 80 21

E-post

Fakturering /Regnskap
Marit J. Larsen
Telefon: 52 84 41 57
Mobil: 95 85 80 20

E-post

Sentralbord/Kjørekontor
Vivian Dyhring
Telefon: 52 70 05 00

E-post

Sentralbord/Kjørekontor
Jorunn Vikse
Telefon: 52 70 05 00

E-post

Terminal
Edvar Kydland
Mobil: 97 55 50 60

Verksted
Karl Johan Aasbø
Mobil: 95 85 80 37