Terminal Aksdal

Sentralbord/Kjørekontor telefon: 52 700 500

E-post

Kjørekontor & Reklamasjon
Vivian Dyhring
Telefon: 52 70 05 00

E-post

Kjørekontor
Jorunn Vikse
Telefon: 52 70 05 00

E-post

Kjørekontor
May-Britt Karlsen
Telefon: 52 70 05 00

E-post

Terminal leder
Stian Rykkje
Mobil: 97 55 50 60

Distribusjonsleder
Monica Ørke Løken
Mobil: 48 01 41 31

E-post

Verksted
John Maurice Johnstad
Mobil: 95 85 80 37

E-post